Selasa, 12 Jun 2012

JOM BACA LAGI

Kata Adjektif ( Kata Sifat )
Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu 
kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya. 
1. Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat. 
A. Jenis-jenis kata Adjektif 
3. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang bertugas sebagai penguat. 
Contohnya; sangat cantik, amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya. 

1. Adjektif Jati 
Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati. 
Contoh 
Buku itu berwarna biru. 
Budak kurus itu kawan saya. 
2. Ajdektif Bilangan atau pecahan 
Ia menunjukkan bilangan atau pecahan. 
Contoh 
Ayah memiliki dua buah kereta. 
Saya membeli beberapa kuntum bunga. 
3. Adjektif Tunjuk 
Ia menunjukkan �bagaimana� / �yang mana� 
contoh 
Baju ini mahal harganya. 
Perkara demikian jangan diulangi lagi. 
4. Adjektif pencerai / pengasingan 
Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok. 
Contoh 
Setiap pelajar mesti berdiplin. 
Ambil barang masing-masing. 

2. Kata adjektif ialah kata yang menerangkan 
4. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut: 
(a) menerangkan sifat keadaan seperti sihat dan cantik; 
(b) menerangkan sifat warna seperti hitam dan hijau; 
(c) menerangkan sifat ukuran seperti tebal dan besar; 
(d) menerangkan sifat bentuk seperti lurus dan bujur; 
(e) menerangkan sifat jarak seperti hampir dan jauh; 
(f) menerangkan sifat waktu seperti lama dan awal; 
(g) menerangkan sifat perasaan seperti malu dan gembira; 
(h) menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat; 
(i) menerangkan sifat pencaindera seperti masin dan harum. 

B. Pangkat-pangkat Adjektif 
1. Pangkat biasa 
ia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa. 
Contoh 
Baju dia cantik. 
Buah betik itu manis. 
2. Pangkat perbandingan 
Ia merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang. 
Contoh 
Tenaganya sekuat Badang. 
Buah jambu itu semanis gula. 
3. Pangkat menyangat 
Ia menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-benar dan sebagainya. 
Contoh 
Cuaca hari ini sangat mendung. 
Buah rambutan ini terlalu masak. 
4. Pangkat penghabisan 
Ia menerangkan adjektif paling satau penghabisan. 
Contoh 
Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia. 
Menera KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia. 
Kata Sendi 
Kata sendi ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih 
perkataan, frasa, atau ayat.
Musafir  Kelanatk mimie teacher

Tiada ulasan:

Catat Ulasan